Letölthető publikációk

A szülői nevelői stílus azonosítására alkalmas Parenting Styles and Dimensions Questionnaire hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok

Mentalizáció és reziliencia összefüggései ADHD-s és tipikus fejlődésű gyermekek és serdülők körében 2021

Mentalizáció és reziliencia

The relationship between mentalisation and resilience in typically developing children and adolescents and children and adolescents with ADHD

A COVID-19-JÁRVÁNY EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI VONATKOZÁSAI

The Role of Self-efficacy in Adapation Regarding Parental and Child Resilience - A Longitudinal Study on the Two Waves of Covid 19

The Protective Role of Self-Efficacy for Resilience in the COVID-19 Period

Publikációk 2019-2021

Reziliens Fejlődés – Pozitív Kutatócsoport

 • Törő Krisztina, Pazdera Nóra, Adamy Luca, Bártfai Anna, Hadházi Éva, Kövesdi Andrea, Takács Szabolcs & Földi Rita (2019). The effects of contested divorce on adolescent’s and parent’s resilience, IJRDO – Journal of Social Science and Humanities Research, Vol.4. Issue 6, Jun, 244-262. ISSN: 2456-2971
 • Csikos, Gabor, Krisztina D. Törő, Judit Mokos, Sandor Rozsa, Hadházi Éva, Kövesdi Andrea, Földi Rita. 2020. “Examining Perceptions of Stress, Wellbeing and Fear Among Hungarian Adolescents and Their Parents Under Lockdown During the COVID-19 Pandemic.” PsyArXiv. July 16. doi:10.31234/osf.io/feth3.
 • Csikós, Gábor ; Törő, Krisztina ; Rózsa, Sándor ; Hadházi, Éva ; Kövesdi, Andrea ; Földi, Rita (2020) Psychological factors in Hungarian families under the coronavirus pandemic: The effects of resilience and stress on the wellbeing of adolescents, their interconnections within the family. In: Alison, Taysum; Siavash, Bakhtiar; Sophio, Moralishvili; Ahmet, Ecirli (szerk.) ICMS XXIII Proceedings Book Volume 1: 23rd International Conference on Multidisciplinary Studies: „Resilience for Survival” Cambridge, Egyesült Királyság / Anglia: European Center for Science, Education and Research (EUSER), (2020) pp. 11-18., 8 p.
 • Törő Krisztina, Csikós Gábor, Mokos Judit, Gyetvai Anna, Kövesdi Andrea, Hadházi Éva & Földi Rita (2020). – Rugalmas „szülő”-e a gyermekotthon?
  Reziliencia vizsgálata a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében dolgozók körében, Serdülő- és Gyermek-Pszichoterápia13: 2 pp. 113-134., 22 p. (2020)
 • Andrea, Kövesdi; Krisztina, Törő; Éva, Hadházi; Szabolcs, Takács; Sándor, Rózsa; Gábor, Csikós; Rita, F Földi (2020). The Protective Role of Self-Efficacy for Resilience in the COVID-19 Period. Acta Scientific Neurology 3(11) pp. 87-91.
 • Andrea Kövesdi, Gábor Csikós, Krisztina Törő, Éva Hadházi, Szabolcs Takács, Sándor Rózsa and Rita F Földi (2021) “The Role of Self-efficacy in Adapation Regarding Parental and Child Resilience – A Longitudinal Study on the Two Waves of Covid 19″. Acta Scientific Neurology 4.3 (2021).
 • Hadházi Éva, Takács Szabolcs, Csikós Gábor, Homoki Adél, Czinkóczki Annamária, Törő Krisztina, Kövesdi Andrea és F. Földi Rita (2021). A szülői nevelői stílus azonosítására alkalmas Parenting Styles and Dimensions Questionnaire hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 22 (2021) 2, 1–60, DOI: 10.1556/0406.22.2021.005 https://akjournals.com/view/journals/0406/0406-overview.xml
 • Törő Krisztina, Mokos Judi, Földi Rita, Kövesdi Andrea, Hadházi Éva, Fenyvesi Lilla, Csikós Gábor (2021). Félelemtípusok, stressz és jóllét szintje a magyar családokban a koronavírus járvány első hullámában. In: Furkó, Péter; Szathmári, Éva (szerk.) Tudomány, küldetés, társadalmi szerepvállalás: Studia Caroliensia – A Károli Gáspár Református Egyetem 2020-as évkönyve. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem (KGRE), L’Harmattan Kiadó (2021) 503 p. pp. 95-110.
 • Léber Krisztina Kinga, Lénárt Anna Valéria és Hadházi Éva (2021). “Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága” A várandós nők prenatális kötődésének longitudinális vizsgálata várandóssággal kapcsolatos és pszichoszociális tényezők összefüggésében. In: Vassányi Miklós és Fülöp József (szerk.) Scholia Iuvenum Humaniora 1. (2021/1) 88-98. https://btk.kre.hu/index.php/2-uncategorised/1602-scholia-iuvenum-humaniora-2021-1

https://btk.kre.hu/images/scholia/2021/Scholia-1-088-098-Leber-Lenart-Hadhazi-Belole_nottem_en.pdf

Psychologica Hungarica Caroliensis folyóiratban a kutatócsoport munkáit bemutató különszám:

https://btk.kre.hu/index.php/2-uncategorised/1697-psychologia-hungarica-caroliensis-2020-3

előadások:

 • Hadházi Éva, Takács Szabolcs, Földi Rita, Kövesdi Andrea, Tárnokiné Törő Krisztina (2019). “Az intimitás korrelátumainak vizsgálata”. Magyar Családterápiás Egyesület XXXIII. Vándorgyűlése „Hűség – Lojalitás – Kötődés” Sopron, 2019. április 26-27-28. (poszter) (Programfüzet 2019. 58.o. Magyar Családterápiás Egyesület)
 • Kövesdi, A.,Törő, K., Hadházi, É., Takács, Sz. & , Földi, R. (2019). „Reziliencia és az Én-állapot összefüggése anorexiás serdülőknél” In: Lippai, Edit – Összetart a sokszínűség : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése kivonatkötet, Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet, (2019.05.30-06.01.) pp. 224-225. , 2 p.
 • Törő, K., , , Földi, R., Kövesdi, A. & Hadházi, É. (2019). “The aspects of conflict between father and child in forensic psychologist experts’examination” -18 th International Conference On Social Sciences 2019.05.17-18 Lisboa Portugal
 • Hadházi É., Takács Sz., Földi R., Kövesdi A. & Törő K. (2019). “A párkapcsolati intimitás jellegzetességeinek empirikus vizsgálata” In: Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája, KRE, Pszichológiai Intézet, Budapest 2019.12.10.
 • Földi R., Kövesdi A., Hadházi É., Törő K. & Takács Sz. (2019). “Kortárs kapcsolatok, mentalizáció és reziliencia ADHD-s gyermekeknél” In: Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája, KRE, Pszichológiai Intézet, Budapest 2019.12.10.
 • Kövesdi A., Hadházi É., Törő, K., Takács Sz. & Földi R. (2019). “A reziliencia jelensége és vizsgálata anorexiás serdülők körében” In: Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája, KRE, Pszichológiai Intézet, Budapest 2019.12.10.
 • Törő K., Pazdera N., Adamy L., Hadházi É.,  Kövesdi A.,  Takács Sz. & Földi R. (2019). ‘Kritikus válást megélt serdülők és szüleik rezilienciájának vizsgálata” In: Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája, KRE, Pszichológiai Intézet, Budapest 2019.12.10.
 • Fodorné Földi R., Csikós G. & Hadházi É. (2020): Mentalisation and Resilience, 21st International Conference on Social Sciences, Amsterdam Sciences Park, Amsterdam, Netherlands, 3-4 April, 2020.
 • Andrea Kövesdi, Sándor Rózsa, Krisztina Törő, Gábor Csikós, Éva Hadházi, Rita Földi (2020). The protective role of self-efficacy for resilience in the COVID-19 period. ICMS XXIII, 23rd International Conference on Multidisciplinary Studies “Resilience for Survival”, 30-31 July (online), University of Cambridge, The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge CB2 1RP, United Kingdom https://icms23.co.uk
 • Hadházi Éva, Czinkóczki Annamária, Homoki Adél, Takács Szabolcs, F. Földi Rita, Törő Krisztina, Kövesdi Andrea, Csikós Gábor (2021). „Szülőként a párom szemében – A párunk szülői nevelői stílusának észlelete és a párkapcsolati minőség összefüggéseinek vizsgálata”. “Veszteségeink és nyereségeink” Magyar Családterápiás Egyesület 34. Vándorgyűlése, 2021.április 16-17. online (poszter)
 • Hadházi Éva, Törő Krisztina, Kövesdi Andrea, Csikós Gábor & Földi Rita (2021). “A párkapcsolat mint erőforrás várandósok párkapcsolati megéléseinek vizsgálata a vészhelyzet előtt és alatt” Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság (MPPPOT) XVIII. Országos Kongresszusa, “A szexualitás íve – Férfi és női szexualitás fejlődése: elakadások és oldódások” Budapest, 2021. október 23-24. (23. o.) (ea)